Wat is fotogrammetrie en remote sensing?

Hoe maak je op een efficiënte manier landkaarten? Kun je illegale lozingen opsporen vanuit de ruimte? Hoe meet ik onderdelen van een vliegtuig of schip tot op een fractie van een millimeter? Met fotogrammetrie kun je uit luchtfoto's onder andere topografische kaarten maken. Fotogrammetrie is een nauwkeurige driedimensionale meettechniek en wordt vaak gebruikt voor het maken van een gedetailleerd hoogtemodel van gebieden van vele tientallen kilometers groot. Daarvoor worden uit een vliegtuig elkaar overlappende foto's van het aardoppervlak gemaakt. Twee van deze foto's kun je stereoscopisch bekijken. Je ziet dan een driedimensionaal beeld waarin je kunt meten.

Fotogrammetrie kan ook met foto's die van zeer nabij zijn genomen. Deze close-range fotogrammetrie of computer vision is sterk in opkomst en wordt ook vaak buiten de geodesie toegepast. Bijvoorbeeld voor 3D-metingen in de architectuur, de industrie, de medische diagnostiek en de robotica.

In de remote sensing worden beelden van het aardoppervlak gemaakt vanuit satellieten die permanent rond de aarde draaien. De beelden worden gemaakt met speciale camera's en sensoren die gevoelig zijn voor zichtbaar licht en voor licht van andere golflengten. Hier gaat het niet in de eerste plaats om de geometrie (de exacte vorm en ligging van objecten), maar om de thematiek. Dit kan informatie zijn over het grondgebruik, de toestand van gewassen of voor de opsporing van vervuiling. De beelden zijn meestal digitaal en daarom zijn computers onmisbaar bij de verwerking. De computer ondersteunt de geodeet bij de interpretatie van de beelden. Voor veel toepassingen is zelfs een volledig automatische interpretatie mogelijk.